KURS EKSTERNISTYCZNY

2 800,00 

CENA KURSU OBEJMUJE:
4 GODZINY ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY ( 1 GODZ. = 45 MIN.)
31 GODZIN JAZD (1GODZ.=60 MIN.),
EGZAMIN PRAKTYCZNY WEWNĘTRZNY ( NA 31ej GODZINIE JAZD)

Kategoria:

Opis

(Warunkiem przystąpienia do tego typu kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku teoretycznego egzaminu państwowego)

  • ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY
  • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE